223-2002

ארבע חוברות בנושא שחקני קולנוע Picture Show (2), Picture Goer (3) וכן 18 גלויות שחקני קולנוע

4 magazines about movie stars: (3) Picture Goer, (1) Picture Show, and 18 picture postcards of movie stars

Start Price: $40