223-2010

מיקרוגרפיה, שיר בעניין פטריות חתום

Micrograph, poem regarding a mushrooms, signed

Start Price: $25