223-2012

איקונה נוצרית, מריה הקדושה עם ישו ריקוע נחושת מוכסף, המאה ה19

Christian icon, Holy Mother and Jesus, silvered hammered copper work, 19th century

Start Price: $90