223-2014

מתקן מטריות, סוף המאה ה19 עם מוטיבים של צייד

Umbrella stand, late 19th century, with hunting motifs

Start Price: $350