223-2020

בסיס מנורה צורת עמוד קורינתי עשוי אלבסטר (פגמים)

Alabaster lamp base, in the shape of a Corinthian pillar (damages)

Start Price: $50