223-2025

משקפת אופרה G. Scheidel קניגסברג, מצופה צדף

Mother of pearl opera glasses, Scheidel, Koenigsberg

Start Price: $35