223-2035

שש בובות "הבעה", שנות ה60 ילדים עם הבעות שונות

Six "Expression" dolls, 1960's, children with various facial expressions

Start Price: $90