223-2042

קופסה לשמירת סיגרים תוצ' Dunhill עם בקבוקון לחות (ללא סיגרים)

Dunhill cigar case, with humidity retaining vial (without cigars)

Start Price: $25 Sold for: $45