223-2044

פגיון אפריקני, להב ברזל נדן וידית עץ

African dagger, iron blade, wooden hilt and sheath

Start Price: $25