223-2046

פגיון צפון אפריקני, להב ברזל מצופה בדיל, ידית עץ ועצם, נדן עור

North African dagger, tin plated iron blade, wood and bone hilt, leather sheath

Start Price: $25 Sold for: $25