223-2048

פגיון תוצ רוסיה, להב פלדה מצופה ניקל, ידיות עץ עם שילוב חרוזי זכוכית, נדן עור

Dagger made in Russia, nickel plated steel blade, wooden hilt combined with glass beads, leather sheath

Start Price: $25 Sold for: $25