223-2051

פגיון גורקה, להב פלדה מצופה ניקל, ידית קרן נדן מצופה בד ומתכת, עם סכין קטן נוסף

Gorka dagger, nickel plated steel blade, horn hilt, cloth and metal sheath, with an additional small knife

Start Price: $25 Sold for: $45