223-2053

אולר בסגנון אולר צבא בריטניה הכולל: להב סכין, פותחן קופסאות, חולץ פקקי שעם, מברג ודוקרן, פלדה אל חלד, לא חתום

Pocket knife, British army pocket knife style, includes:Knife blade, can opener, corkscrewscrew driver and marlin spike,

Start Price: $25 Sold for: $45