223-2055

פגיון לרובה Mauser 98, הצבא העותמאני, מלחמת העולם הראשונה

Mauser 98 bayonet, Ottoman army, WWI

Start Price: $50 Sold for: $100