223-2056

פגיון גורקה קטן, להב ברזל מצופה ניקל, ידית קרן, נדן עור עם שני סכינים נלוים מיניאטורים

Small Gurkha dagger, nickel plated iron blade, horn hilt, leather sheath with 2 additional miniature knives

Start Price: $25 Sold for: $25