223-2063

עט נובע תוצ Mont blanc, דגם 21 שנות ה40

Fountain pen, by Mont Blanc, 1940's

Start Price: $70 Sold for: $70