223-2064

עט נובע תוצ Cartier, סדרת demust גוף ומכסה כסף, מילוי מיוחד בקופסה מקורית

Fountain pen by Cartier, de must series, silver body and cap, special ink reservoir in original box

Start Price: $100 Sold for: $130