223-2065

עט נובע תוצ Cartier סדרת de must גוף לקר שחור מילוי פליקן, פגם זעיר, בקופסה מקורית

Fountain pen by Cartier, de must series, black lacquer body, Pelikan ink reservoir, minor damage, in original box

Start Price: $100 Sold for: $100