223-2076

שעון כיס, אנגליה תחילת המאה ה19 עם תאריך, מנגנון טעון תיקון, המפתח תלוי בשרשרת

Pocket calendar watch, England, early 19th century, key hanging on chain, in need of repair

Start Price: $1200