223-2080

שעון 400 יום, תוצ Kinzle גרמניה, שנות ה50

400 day clock, by Kinzle, Germany, 1950's

Start Price: $90 Sold for: $110