223-2096

מחרוזת חרוזי כסף, עם חרוזים נוספים

String of silver beads, with additional beads

Start Price: $25 Sold for: $55