223-2098

סיכת כסף מעוצבת צורת סוס עם שמונה רגלים דוגמת "Sleipner Odin's Horse"

Silver designer pin, in the shape of an 8 legged equine, "Sleipner Odin's Horse" style

Start Price: $25 Sold for: $45