223-2100

לוט תכשיטי אופנה הכולל: שרשרת ענבר, 2 צמידים, 3 זוגות עגילים, ישראל, שנות ה-50

Costume jewelry, comprises: amber necklace, 2 bracelets, 3 pairs of earrings, Israel 1950's

Start Price: $25 Sold for: $40