223-2101

מחרוזת אגאטים סגולים מלוטשים

String of cut purple agate beads

Start Price: $40 Sold for: $40