223-2102

שתי סיכות כסף, אחת עבודת פיליגרן השניה צורת עכבר

2 silver pins, one filigree work the other mouse shaped

Start Price: $25 Sold for: $30