223-2104

לוט תכשיטי אופנה הכולל: שרשרת, צמיד, כמה עשרות תליונים ועוד

Costume jewelry, comprises: necklace, bracelet, a few dozen pendants and more

Start Price: $25 Sold for: $25