224-1006

לוט כלי לקר יפניים הכולל: קנקן, כד קטן, מצית, קופסה עם מכסה, כף, צלוחית על רגל, שתי קערות וקופסה עם שש תחתיות

Japanese lazquer impliments, including: pot, small jar, lighter, box with lid, spoon, saucer on a stem, two bowls ,a box


Start Price: $25