224-1019

בקבוק בושם סיני, זכוכית גוון ענבר עם עבודת קמאו דוגמת דרקונים

Chinese perfume bottle, amber colored glass with cameo work, dragon pattern


Start Price: $25