224-1025

צלוחית נחושת דוגמת Art-Nouveau תוצ WH Mawson, Keswick

Copper saucer, Art Nouveau style, by WH Mawson Keswick


Start Price: $25