224-1028

שתי קופסאות קלוזונה סיניות גדלים שונים, צורת דלעת

Two Chinese cloisonn? boxes, different sizes, pumpkin shaped


Start Price: $25