224-1036

פיגורת פורצלן תוצ Lladro ספרד, רקדנית בלט (פגם)

Porcelain ballerina figurine by Lladro, Spain (damage)


Start Price: $25