224-1043

צמיד כסף, דוגמת ידיים אוחזות בלב

Silver bracelet, hands clasping a heart


Start Price: $25