224-1045

קופסת טבק, כסף 800, עם עבודת חריטה על המכסה

Silver 800 tobacco box, with engraved lid


Start Price: $25