224-1047

סכין פירות, ידית כסף, תוצ Gerorg Jensen, דנמרק

Fruit knife, silver handle, by Georg Jensen, Denmark


Start Price: $25