224-1065

כד לבירה או יין, פיוטר עם עבודת תבליט וכיתוב

Beer or wine jug, pewter with embossment and inscription


Start Price: $25