224-1074

צלוחית קרמיקה עבודת Delft עם ציור יד, נוף עם טחנת רוח

Ceramic saucer, Delft craft, hand painted landscape with windmill


Start Price: $25