224-1079

מיניאטורה מפורצלן, ילדה עם פרחים, פגמים קלים

Porcelain miniature, girl with flowers, minor damages


Start Price: $25