224-1084

סיכת כסף 925, משולבת עם לקר שחור וצדף, מכסיקו

Silver 925 pin, integrated with black lacquer and mother of pearl, Mexico


Start Price: $25