224-1086

סיכת כסף 800, עבודת פיליגרן צורת פרפר

Silver 800 pin, filigree work, butterfly shaped


Start Price: $25