224-1087

מחזיק מפיות, כסף 800, גרמניה

Silver 800 napkin holder, Germany


Start Price: $25