224-1094

מצקת עשויה נחושת, הכף עם שיבוץ מטבע של נפוליאון השלישי

Copper ladle, the spoon set with a coin of Napoleon III


Start Price: $25