224-1096

קופסה לתכשיטים צורת ארונית עם מתלים לשרשרות, מגירות לטבעות וסיכות

Jewelry box, in the shape of a cabinet with hangers for necklaces, drawers for rings and pins


Start Price: $25