224-1102

בקבוק בושם, עשוי עץ ומתכת עם פיליגרן והכספה

Wooden and metal perfume vial, with filigree and silvering


Start Price: $25