224-1105

מגש פליז עם חריטה איסלמית תוצ' Skander Matter, Sakhnin-Acre

Brass tray with Islamic engravings, by Skander Matter, Sakhnin-Acre


Start Price: $25