224-1115

מראה קטנה עם מסגרת ושתי דלתות עבודת תבליט איסלמית, כיתוב ערבי ותמונות גן

Small mirror with frame and two doors, Islamic embossment work, Arabic inscription and garden images


Start Price: $75