224-1119

קופסת פפמשה קטנה, מכסה דמוי שריון צב ואינליי כסף

Small papier-mache box, tortoise shell like lid, silver inlay


Start Price: $90