224-1127

פרוטומה של ילד קטן, שיש קארארה,

Protome of a small boy, Carrara marble


Start Price: $300