224-1135

מפוח לאח, עם תבליט נחושת סגנון עתיק, משפחה בביתה

Fireplace bellows with copper embossment, antique style, family at home


Start Price: $25