224-1137

משקפת אופרה עם ידית, צדף ע"ג פליז, המאה ה19

Opera-glass with mother of pearl on brass handle, 19th century


Start Price: $60