224-1139

משקפת אופרה עם ידית, צדף ע"ג אלומיניום, תוצ Bromander, Hamburg, המאה ה19

Opera-glass with mother of pearl on aluminum handle, by Bromander Hamburg, 19th century


Start Price: $80